Friday, February 13, 2009

Teknologi Fertigasi Autopot

Teknologi penanaman fertigasi menggunakan kaedah autopot adalah merupakan satu inovasi baru dalam bidang pertanian modern di Malaysia.Melalui teknologi ini baja cecair yang disalurkan ke dalam bekas autopot akan disalirkan pada kadar yang optimum sepanjang masa. 'Smart valve' yang terdapat di dalam autopot akan memastikan baja cecair memasuki bekas autopot secara otomatik.
Jabatan Pertanian Selangor telah mengorak langkah bagi mempelopori teknologi ini dengan memulakan projek ini di Taman Kekal Pengeluaran Makanan ( TKPM ) Bestari Jaya, Kuala Selangor, TKPM Serdang dan TKPM Hulu Yam, Hulu Selangor.Projek telah dimulakan pada awal bulan November 2008 di mana penambahbaikan rumah-rumah fertigasi dan pemasangan sistem fertigasi autopot telah dilaksanakan. Seramai 13 orang usahawan tani telah terlibat di dalam projek tersebut dan jenis tanaman yang telah dipilih adalah 'Rock Melon' varieti Glamour dan Golden Langkawi.
Jadual penanaman telah dibuat dan pada masa ini fasa pertama penanaman telah dijalankan di TKPM Bestari Jaya dan TKPM Serdang, manakala di TKPM Hulu Yam penanaman pertama dijangka pada awal Mac 2009. Adalah dijangka tuaian hasil yang pertama akan dapat diperolehi pada pertengahan bulan Mac 2009.
Pasaran melon dijangka tidak menghadapi masalah kerana para usahawan telah mendapat persefahaman pasaran secara ladang kontrak bersama Persatuan Usahawan Graduan Malaysia ( PUGM ) yang memerlukan bekalan 'Rock Melon' sebanyak 3 metrik tan seminggu.


No comments: